Tính năng Apple Card Family có đặc điểm nào đáng chú ý?

Vào tháng 8 năm 2019, Apple đã tạo ra một làn sóng trong ngành thẻ tín dụng bằng cách giới thiệu thẻ Apple Card titan. Và ngay trong sự kiện Spring Loaded năm 2021, “gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ” đã làm điều đó một lần nữa bằng cách giới thiệu về tính năng Apple Card Family. Bạn có thể tìm mọi thông tin liên quan đến nó cụ thể hơn thông qua bài viết sau. 

Ý tưởng đằng sau Apple Card Family

Điều thú vị là CEO của Apple bắt đầu bài thuyết trình bằng cách đề cập đến sự chênh lệch và thiếu rõ ràng trong điểm tín dụng được trao cho hai người dùng có cùng một thẻ tín dụng.

Và sự có mặt của tính năng Apple Card Family là một nỗ lực để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, để phát minh lại cách người dùng có thể cùng nhau xây dựng tín dụng.

Tính năng Apple Card Family cho phép người dùng chia sẻ thẻ tín dụng dễ dàng

Khái niệm cơ bản là hai người có thể đồng sở hữu một Apple Card và chia sẻ/hợp nhất các hạn mức tín dụng của họ. Bằng cách này, họ có thể cải thiện tín dụng cùng nhau và nhận được lợi ích như nhau.

Được thiết kế để giúp các gia đình đạt được mục tiêu tài chính lành mạnh hơn, nó giúp đơn giản hóa việc theo dõi mua hàng và quản lý chi tiêu. Và tất cả những điều đó trên iPhone với một hóa đơn hằng tháng.

Tính năng Apple Card Family cung cấp những gì?

Với việc phát hành, Apple Card đã cố gắng thay đổi trải nghiệm thẻ tín dụng tổng thể. Apple đã quản lý để đơn giản hóa mọi thứ từ quy trình đăng ký để tăng thêm tính riêng tư và bảo mật.

Apple Card Family thêm tất cả các đặc quyền khác vào phương trình, chẳng hạn như:

  • Thêm tối đa 5 người – Giờ đây, bạn có thể chia sẻ tài khoản Apple Card của mình với những người dùng thuộc cùng một nhóm Family Sharing bằng cách chia sẻ Apple Card qua Wallet.
  • Chia sẻ mọi khía cạnh – Cùng với việc xây dựng lịch sử tín dụng cùng nhau, cả hai chủ sở hữu cũng có được sự linh hoạt của hạn mức kết hợp và chia sẻ trách nhiệm thanh toán.
  • Đảm bảo minh bạch – Apple Card Family cho phép những người đồng sở hữu có thể kiểm tra chi tiết chi tiêu của nhau từ một hóa đơn hằng tháng.
  • Kiểm soát của phụ huynh – Thêm bất kỳ ai từ 13 tuổi trở lên làm người tham gia để cho phép họ chi tiêu độc lập. Bạn có được thông tin chi tiết về việc mua hàng của họ và kiểm soát giới hạn mua hàng của họ.
  • Báo cáo tín dụng kết hợp – Cho dù tích cực hay tiêu cực, tất cả các hoạt động tài khoản sẽ được báo cáo cho văn phòng tín dụng nếu những người tham gia đã chọn báo cáo tín dụng.

Apple Card Family luôn đề cập chi tiết thông tin mua hàng cho những người đồng sở hữu

Với Apple Card Family, những người đồng sở hữu và người tham gia cũng sẽ kiếm được tới 3% Tiền mặt hằng ngày cho mỗi lần mua Apple Card.

  • Khi Apple Card được sử dụng với Apple Pay – 2% Tiền mặt hằng ngày không giới hạn.
  • Khi mua hàng được thực hiện trực tiếp với Apple – 3% Tiền mặt hằng ngày không giới hạn.

Như tên cho thấy, Tiền mặt hằng ngày được thêm vào thẻ Apple Cash của người dùng mỗi ngày và có thể được sử dụng ngay lập tức.

Làm sao để quản lý Apple Card Family?

Bạn có thể quản lý Apple Card Family của mình bằng ứng dụng ví trên thiết bị iOS của mình. Vì vậy, điều cần thiết là (đồng) chủ sở hữu phải sở hữu một thiết bị Apple chạy iOS mới nhất hỗ trợ thẻ.

Kế hoạch chia sẻ gia đình thông minh sẽ có sẵn ở Mỹ từ tháng 5. Và các khách hàng hiện tại của Apple Card có thể hợp nhất tài khoản của họ, cho phép họ có hạn mức tín dụng được chia sẻ thậm chí cao hơn trong khi vẫn giữ APR thấp hơn.

Thẻ được phát hành cùng với Goldman Sachs, công ty có quyền đưa ra tất cả các quyết định liên quan đến tính đủ điều kiện và tín dụng.

Lưu ý: Bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên đều có thể đủ điều kiện làm người đồng sở hữu và chọn báo cáo tín dụng. Đối với người dùng từ 13 tuổi trở lên đều có thể trở thành người tham gia.

Liệu tính năng Apple Card Family có hoạt động thuận lợi như phần trình bày của Apple về nó sẽ chứa một số cạm bẫy tiềm ẩn? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời, và tất cả những gì người có thể làm là chờ đợi thêm nhiều tin tức khác.

Related Posts